MEDEC7CCA5A77BB49EEB07EB97FBC20F50A

Killebacken 20A

Båstad

MEDEC7CCA5A77BB49EEB07EB97FBC20F50A MED0E7C203F318B4ECDADAD774B2169E00D MED884EA62700F14847A721CBB4082F2D5A MEDC52885A39FA74C82A313333E993ABFFC MEDFFD3A672733C43BC8F193479A8161805 MED9815B20370004EDC87782DF8E41DFA80 MED6331E54D97264E64AB505D337C82A0CF MED6DD8510805864949AD32929AC97CC96C MEDD64F0BCB1D434D869EA46EB1F1B3F49E MED0EA5E9E4AC3C4854A0EF8519C09BFE4E MEDF160685CE8944CCF94A1DA668A046A9E MED8700F1C3F80340DBACD6A984C5EA7331 MEDE1767295BFB64B6E9CC6746DE904D477 MEDE16F6B92966A472EA18D3386F05AC0F2 MEDA6C3769739F042F3A1687AC0BEB834FC MED0B9E99A7ED7348AFB082E2C5F1C140D0 MEDFC7327865BC54A18A2628AE8776A39B7 MED9A6BA0B37FCC400792ACD849AA2263FA MEDC56C7D01806D44339FC914004CFC0B92 MED452E40BD4F764FC9BD27D7E198F67730 MEDFEE76711D7444B849C56C7790B552267 MED01510F4BED574C408418458F0FE77640 MEDD25BF4568E764D33942B85CCE41207E5 MED1F6B6EC43319428AA67BB8EB686E9979 MED7B87B3C0B07F45F484FDA70D5B17E5DB MED0DB8802BF8474C9EA3068FF8354E5721 MED0C0C9DD906BD4F7387C88D16680863CB MED535849AB290145408FB98186FA3024AC MEDC2242D3C4DF84F30919F7AD3DE949FEE MED658BD0D01B074D6B95E4DDA0119B6213 MED7866D3A509A5459CA61B25E63E679CDC MEDA1069EF1A00546FABB5D0DB827ADE206 MEDAEEDF28638294ED18C7313D3D5FA76F9 MED3D78BD04323041E5A0B41681833013B8 MEDD3211FC60F764CB594F2E2233E761E6E MED02C944E938BC413F84D7D499A5664033 MED34DA41006D804B8A9A6061617AD49D9B MED545A08FC729847D082AE067A6486D1AC

Djavad Kristensen

Grundare | Reg. Fastighetsmäklare

”Att göra affärer är det roligaste jag vet. Att träffa människor, insupa deras livshistoria och hjälpa dem lägga pusslet rätt för att i slutändan knyta ihop en affär där alla parter är nöjda är det bästa jag vet. ”

Djavad är uppvuxen i Båstad och har förutom detaljkännedom både kärlek och känsla för området. Han håller ibland till på Mallorca där han hanterar de utländska objekten, men när hemlängtan kallar återvänder Djavad med hjärtat före, hem till Bjärehalvön, som med sitt böljande landskap, internationellt avslappnade atmosfär och underbara känsla aldrig slutar att leverera.

djavad.jpg